МЛМ Академия

„Проявявайки милосърдие е нужно да се придържам към главният принцип: помагай на този, който е способен да помогне сам на себе си!“
Андрю Карнеги

Предварителните теоретични познания и подготовка, положеният в годините труд, както и натрупаните във времето теоретични и особено емпирични познания бяха в основата на постигнатите от нас както вече споменах лидерско ниво – “Главен златен директор” от маркетинговия план, наречен “План на успеха” на компанията партньор – „Орифлейм“, и призовото Второ място за най-бързо развиваща се група в България за 2008-2009 г. отново в партньорство с „Орифлейм“ като компания. През това време бизнеса като бранш, както и ние самите преминахме през различна активност, цикличност и допълнителни предизвикателства, поради което за известно време напред и нагоре като титуляр продължавам сам.
За да бъда по-ефективен и резултатен в изкачването на по-високи и още по-високи подиуми се фокусирах малко повече върху лидерството и по-точно върху по-бързото откриване и изграждане на нови лидери, защото както казва Джон Каленч – “МЛМ предприемачеството“ е ускорена игра на живот“.
Така създадох своя Академия наречена „СКЕЙТ“, като тази абревиатура означава и очертава основните качествата, които според мен един лидер е необходимо да притежава и развива у себе си за да постигне успех. Ако сглобя всичко това в една по-стегната фраза ще се получи Академия за развитие на МЛМ лидери – „СКЕЙТ“, с фокус върху качества като синергичност, комуникативност, етика, йерархичност и толерантност. Именно чрез нея ще мога да бъда по-концентриран и по-отдаден в изграждането на нови лидери в качеството си на техен лидер, ментален спонсор и коучър.
Преди да продължа обаче, нека да кажа няколко думи за понятието „лидер“ и лидерството. Думата „лидер“ често пъти се използва твърде свободно в съвременното общество. Прикачвайки необосновано този етикет забравяме, че лидерството не се определя от длъжностната характеристика. Истинското лидерство е възможно само, когато личността е по-важна от властта и поради това критериите за оценка на лидерските качества трябва да се основават преди всичко на личността. Именно с това на мен ми импонира един от трите типа лидерски стила, които са класически в социалната психология, а именно – либералният. Характерното за него е, че властта на ръководителя над останалите е минимална. Водещ е принципът на личната свобода, на индивидуалните предпочитания, които определят ролята на всеки в колектива. Поради това, че е най-тясно свързано с характера на групата, колектива, либералното лидерство защитава творческия индивидуализъм на личността и създава пространство за творческо изграждане на новото.

„Този, който иска да прави всичко сам и да си присвои всички заслуги, никога няма да стане велик лидер!“
Андрю Карнеги

„Лидер е онзи човек, който е освободил себе си от потребността да контролира другите!“
Морган Скот Пек

„Мениджмънт е да изкачиш стълбата на успеха, лидерството е да дефинираш на коя стена трябва да се опре стълбата!“
Стивън Кови

„Не крясъкът, а полетът на дивата патица, кара ятото да полети след нея!“
Китайска поговорка

Както стана вече известно „МЛМ предприемачът“, като всеки един друг предприемач е водеща личност – лидер. А както казва Аристотел – „За да e станал той обаче добър лидер, първо трябва да е бил добър последовател!“ Това е процесът на обучение, на промяна, на култивиране на личността, защото „Мярката за интелигентност е способността да се променяш!“ – казва Айнщайн. Повечето хора искат да прескочат този процес и да преминат направо към растежа, печалбите, брането, славата и известността и поради това не успяват. Има множество критерии и примери за разделяне на обществото на обществени прослойки но в случая мисля, че е актуална следната – “Има едни хора, които искат да успеят за да бъдат известни и други, които искат да бъдат известни за да успеят”.
За да постигне успех, „МЛМ предприемачът“ с изкусно майсторство създава или добавя нови и нови неща имащи стойност. В този ред на мисли и в най-общ план той открива различни пазарни ниши, създава множество бизнеси и структури и в същото време добавя стойност и надгражда личностните и професионални качества на онези, които се очертават като водачи, лидери на тези новосформирани бизнеси и структури. Подпомага ги чрез различни индивидуални и групови обучения във вид на инструктажи, тренинги и семинарни занятия, за да се превърнат те в успешни лидери.
Предлагам Ви една поучителна история за стойността на майсторството.

„Истинската стойност на майсторството.“

Преди много години в едно градче в Германия имало един възрастен човек, който бил толкова беден, че нямал нищо друго освен една цигулка и един лък потънали в прах и изцапани от дългото им разнасяне. Същият, един ден чул, че в края на града щяло да има аукцион за разпродажба на различни вещи. Тогава решил да продаде цигулката за да може да се нахрани, тъй като от няколко дни не го бил правил. Наложило му се въпреки възрастта и своя глад да върви няколко километра за да отиде на аукциона, но въпреки това успял да стигне малко преди той да завърши. Проправил си път през тълпата и застанал пред аукционера като го помолил да обяви цигулката и лъка за продажба, защото не бил ял от няколко дни. Тогава аукционера вдигнал цигулката и лъкът и попитал хората колко дават за тях. От едно място се обадил някой, който давал 10 цента, от друго място някой давал 25 цента, а от трето място се обадил някой, който давал 75 цента. И така продажбата спряла на цена от 75 цента. Тогава старецът помолил аукционера да му даде за малко цигулката, извадил от джоба си една кърпичка и я излъскал. След това засвирил, като изтръгнал от струните и най-хубавата мелодия, която била чувана някога в градчето. Подал отново цигулката на аукционера и той отново я обявил за продажба. Този път наддаването започнало от $ 1 000,- , друг се обадил като обявил, че дава $ 2 000,- , трети давал $ 3 000,- . И така наддаването завършило и цигулката – този вече чудесен инструмент, била продадена на цена от $ 7 500,- , т. е. 10 000 пъти по-висока в сравнение с първоначалната от 75 цента или $ 0.75,- .
Каква е разликата между старата, потънала в прах стара вещ и този чудесен впоследствие музикален инструмент?
“Нищо повече от едно докосване от ръката на майстор!“
Каква е разликата между един стартиращ „МЛМ предприемач“ и един изграден „МЛМ лидер“? „Нищо повече от докосването на стартиращия, от ръката на лидера – майстора!“

„Преди да се превърнете в лидер, успехът е свързан с личностното Ви израстване. Когато сте лидер, успехът е свързан с израстването на другите!“
Джак Уелч