МЛМ Индустрия

Какво е това „МЛМ“? „МЛМ“ е абревиатура, съкращение от „Multi-Level Marketing“ (MLM). „Multi“ – означава повече от един или много, „Level“ – ниво, „Marketing“ – разпространение, разработване, придвижване на продукти или услуги на пазара. И така „МЛМ“ може да се преведе като разпространение на продукти или услуги на много нива. Другото наименование придобило популярност е „Мрежов Маркетинг“ (ММ).
„МЛМ компания“, това е компания (майка) разпространяваща своите продукти или услуги чрез метода на „Мрежовия Маркетинг“ (ММ). Същността на „МЛМ“ се състои в това, че е вид разпространение на стоки или услуги от производителя (МЛМ компанията майка) до крайния потребител, чрез мрежа от независими контрагенти („консултанти“, „бизнесмени“, „предприемачи“). Тези независими контрагенти и партньори на „МЛМ компанията“ майка от своя страна привличат също чрез мрежа и като свои партньори други такива за разпространение на тези стоки или услуги, т. е. „МЛМ“ е само един от начините за разпространение на стоки или услуги от производителя до потребителя.
Историята на „МЛМ“ ни показва, че първия отдел за „Директни продажби“ се е появил в САЩ през далечната 1868 г. в една компания, която предлагала да се продава библията от къща на къща.
В 1886 г. Дейвид МакКонъл открил компанията „California Perfume Company“, впоследствие преименувана в „Avon“. Това е била първата компания, която е продавала стоки по метода на „Директните продажби“ – от човек на човек.
През 1910 г. е била основана официална асоциация на „Директните продажби“.
През 1934 г. Карл Ренборг основал компанията „California Vitamins“. За първи път е била въведена система, при която разпространителите на стоки са можели да наемат други разпространители и да получават за това определен процент от техните продажби. Така се родила системата за възнаграждение на едно ниво в „МЛМ“.
През 1959 г. Рич де Boз и Джей ван Ендел, напускайки преди това „California Vitamins“, създават собствена компания, наречена „Amway“. Така за първи път в историята на „МЛМ“ е била въведена системата за „Маркетинг на много нива“, т. е. възнаграждение се е изплащало не само на поканените лично, но и на следващите нива.
През 1979 г., след четиригодишни съдебни дела съда в САЩ постановил, че метода за разпространението на стоки наричан „Маркетинг на много нива“ или „Мулти-левъл Маркетинг“ (МЛМ), се явява допустим и приемлив от гледна точка на закона.
Това дава нова визия и мощности на бранша, който през 1985 г. създава своя международната „МЛМ“ асоциация наречена „MLMIA“ – „Мulti-Level Marketing International Association“, със седалище в Станфорд, щата Калифорния в САЩ. В станфордския университет „МЛМ“ се изучава като отделна дисциплина със самостоятелна катедра, за разлика от нашата страна, в която нито образователната система, нито българската легислатива и до ден днешен не споменават абсолютно нищо за това „ноу-хау“, за тази изключителна възможност за частна предприемаческа инициатива като бизнес начинание. Дори напротив, като че ли нарочно се насажда идеята, както от управляващите, така и от обществото, че видите ли това е някаква шарлатанска и измамна дейност, но в никакъв случай не и уникална и печеливша предприемаческа дейност или почтен бизнес! Може би заради тази невъзприемчивост на повечето от хората у нас сме една от най-изостаналите в икономическо отношение страна не само в Европейския съюз, но и в Света!
В същото време, „МЛМ предприемачеството“ като вертикална бизнес система или организация с цел корпоративни продажби и лидерство подобна на Холдинга е разпространен в повечето страни по целия свят, като обема на продажби на отделните „МЛМ“ компании надхвърля $ 100 милиарда годишно.
Днес вече съществуват много начини за легално печелене на пари. И всеки избира най-подходящия за него, оценявайки своите способности и възможности. Но малцина могат да си представят перспективите, открили се в Света с навлизането на „Мрежовия Маркетинг“. Обикновено човек се лута в триъгълника: наемна работа – частно предприемачество – извършване на услуги на фирми или граждани (частни уроци, ремонтни работи и т. н.) Болшинството хора стават наемни работници, изпитвайки постоянно недоволство, както от характера на работата, така и от размера на заплащането. И това състояние е обусловено от цял ред обективни фактори. Стопанинът (ръководителят) на фирмата винаги е заинтересован от това, да получи максимум от работника си и при това да му плаща минимално. А интересът на работника е противоположен – да работи възможно по-малко и при това да получи възможно повече от фирмата. Това противоречие би могло да бъде премахнато само и единствено чрез „Мулти-Левъл Маркетинга“ или наречен още „Мрежов Маркетинг“.
С други думи „Мрежовият Маркетинг“ е метод на разпространение на стоки и услуги чрез изграждането на мрежа от потребители и разпространители на тези стоки и услуги. Като възнаграждение за това се получава процент върху оборота на цялата създадена от дистрибутора/консултанта мрежа. Създаден в САЩ, този метод се използва по целия свят, като за повече от 100 години хиляди фирми чрез „Мрежовия Маркетинг“ разпространяват своите стоки и услуги за над $ 100 милиарда на година. Установено е, че само в Америка над 10 милиона души са или почасово заети с „мрежова дистрибуция“, или са дистрибутори/консултанти на пълен работен ден. Десетки пъти повече са потребителите.
В „Мрежовия Маркетинг“ кариерата зависи 100% от самия дистрибутор/консултант. Изкачването на стълбицата се осъществява от безпристрастен компютър, който отчита единствено обема на продажбите. В „МЛМ“ не можете да се издигнете с връзки или да бъдете понижен в длъжност заради лоши отношения с ръководството.
Не разменяте живота си за пари, изграждайки чуждите мечти, а понякога дори не Ви заплащат подобаващо за това. Вашето време и животът Ви са на Ваше разположение.
Успехът Ви идва чрез сътрудничество, а не чрез конкуренция. Получавате голямо морално удовлетворение като помагате на хората да подобрят начина си на живот, както и да постигнат финансова свобода, чрез стоките, услугите и бизнеса който предлагате.
Ако развивате своя бизнес в свободното си време, 100 – 1000 лв. месечно са реална заработка, а ако му се посветите изцяло, след няколко години можете да печелите по 5 000, 10 000, 20 000 лв. и повече на месец. Няма ограничения колко да се издигнете и колко да печелите! Всичко зависи от Вас. В САЩ се приема за нормално, ако голям „мрежови лидер“ печели 500 хиляди долара годишно. Такива резултати са постигнати вече и от доста европейски „мрежовици“.

„Най-богатите хора в света търсят и градят мрежи, а всички останали си търсят работа!“
Робърт Кийосаки

Според мен „МЛМ“ е единствената възможност за онези, които са избрали да живеят в пълна степен своя живот спрямо уникалните човешки дарби – „саморефлексия“, „въображение“, „съвест“ и „независима воля“!