Предимства на МЛМ

Едва ли е възможно да бъдат изброени всички предимства на тази дейност, а и това не е целта. По-важното е чрез изброяването макар и само на някои основни такива, да добиете поне отчасти представа за нейната специфика и превъзходство над всички други възможности, за да я предпочетете пред тях.

1. Възможност за личностно и професионално развитие в първокласна бизнес среда.
2. Възможност за съчетаване на полезното с приятното.
3. Възможност за високи темпове на растеж на дохода.
4. Финансова свобода.
5. Съчетаване на благородството с печеленето на пари.
6. Възможност за семейно прехвърляне и наследяване на бизнеса при наличието на сключен граждански брак.
7. Възможност за дългосрочна бизнес перспектива със стабилни и високи доходи.
8. Възможност да бъдете господар сам на себе си и на своето време.
9. Възможност да работите където поискате, когато поискате и с когото поискате.
10. Възможност да отидете където поискате, когато поискате и с когото поискате.
11. Възможност да разполагате с време за любимите си хора и любимите си занимания.
12. Отсъствие на финансов риск.
13. Възможност за глобален бизнес.
14. Висока степен на морално удовлетворение.
15. Възможност за бързо овладяване на нова професия с подкрепа от хората от „Линията на спонсорство“.
16. Отсъствие на начален (стартов) капитал.
17. Възможност за съчетаване на личните с професионалните ангажименти.
18. Възможност да постигнете на 100% своите мечти.
19. Възможност за осъществяване на пълния човешки потенциал.
20. Възможност за съвместяване с друг вид работа или ангажимент.
21. Възможност за всеки – лесно достъпна бизнес възможност.
22. Възможност за използване на интернет пространството за комуникация в своя полза.
23. Без изискване за образователен ценз.
24. Без значителни разходи за провеждане на бизнеса.
25. Възможност за семеен бизнес.
26. Възможност за постепенно навлизане в бизнеса.
27. Възможност за високи пасивни доходи.
28. Възможност не само да попаднете в полезрението на успели хора, но и да се учите от тях.
29. Възможност, чрез която човек може адекватно и по уникален начин да отговори както на своите желания, нужди и потребности, така и на непредвидените предизвикателства на нашето турбулентно съвремие.
30. Възможност за онези, които са избрали да живеят в пълна степен своя живот спрямо уникалните човешки дарби – саморефлексия, въображение, съвест и независима воля!